Sarek 2023 – navigation

Kort og kompas

Firmaet Calazo har produceret nogle nye “højalpine” kort i målestok 1:25.000, af udvalgte områder med bjerge/gletchere. Der findes 3 kort der dækker en stor del af Sarek. De højalpine kort er udviklet ved hjælp af luftfotos og er ekstremt detaljerede og meget nøjagtige. Dette bliver mit primære kort suppleret med et opdateret fjeldkort i målestok 1:50.000.

Desuden medbringer jeg et Silva Ranger kompas. Kort og kompas bliver min primære metode til navigation.

GPS

Jeg har valgt at medbringe GPS til udvalgte passager og til hvis sigtbarheden er ringe. For eksempel er det vigtigt at navigere præcist på etapen Tjievrra – Bálgátjávrásj, hvor især den sidste del skal passeres helt korrekt. GPS kunne undværes, hvilket ville spare noget vægt og reducere kompleksitet og ting der kan gå i stykker. Sommetider er det bare super bekvemt at tage en sikker position. For eksempel i slutningen af en hård etape, når lejren ønskes på en kendt position.